Local Organizing Committee

Dr. Ashoo Grover Mrs Iqbal Kaur Mr. R K Sharma
Dr. A Mukherjee Mr. Joginder Pal Mr. R K Tandon
Ms. Agnesh Xalxo Dr. K K Singh Dr. R S Dhaliwal
Dr. Anju Sharma Dr. K K Ganguly Dr. Rajeev Singh
Dr. Anju Sinha Dr. L N Gaur Dr. Rajni Kant
Mr. B P Singh Dr. Manjula Singh Dr. Rashmi Arora
Dr. Bontha V Babu Dr. Manju Rahi Dr. Ravindra Nath
Mr. B S Dhillon Dr. Meenakshi Sharma Ms. Reena Bhardwaj
Dr. Chander Shekhar Dr. M S Chalga Dr. Reeta Rasali
Mr. D C Bhatt Dr. N C Jain Ms. Richa Saxena
Dr. D K Shukla Dr. Neeru Gupta Mr. Vinod Sharma
Dr. G S Toteja Dr. Neeta Kumar Mrs. Sandhya Diwakar
Dr. Geeta Menon Dr. Nivedita Gupta Mr S K Dey Biswas
Dr. Geetika Yadav Dr. Nomita Chandhiok Dr. Shalini Singh
Dr. Harpreet Singh Dr Neeraj Tandon Mr. Subhash Gautam
Dr. Harpreet Sandhu Dr. P C Pal Dr. Vijay Kumar