National Scientific Programme Committee

Dr. A J Rao Dr. M L Madan Dr. S Ghosh Dastidar
Dr. Akhileshwari Nath Dr. M Rajalakshmi Dr. S K Guha
Dr. Arvind Pandeyo Dr. M S Srinivasan Dr. S K Gupta
Dr. Charudutt Joshi Dr. M L Swarankar Dr. S K Sikdar
Dr. Chandana Haldar Dr. Malini Laloraya Dr. S M K Naqvi
Dr. Debabrata Ghosh Dr. Manish Banker Dr. S Majumdar
Dr. Dinesh Agarwal Dr. M M Aruldhas Dr. S Pandian
Dr. Dinesh Baswal Dr. N K Ganguli Dr. S Sinha
Dr. D. C. Katoch Dr. N K Mehra Dr. Sadhna Desai
Dr. Gopal Gupta Dr. Nandita Palshetkar Dr. Sonia Malik
Dr. Himanshu Bavishi Dr. P M Bhargava Dr. Sudha Prasad
Dr. Hrishikesh Pai Dr. P P Mathur Dr. Suresh Kattera
Dr. Indira Hinduja Dr. Padam Singh Dr. S S Kohli
Dr. Jaysree Sengupta Dr. Pankaj Talwar Dr. T C Sadasukhi
Dr. K . C . Dhiman Dr. Prakash Trivedi Dr. T G Shrivastav
Dr. K Shankar Rao Dr. Rais Ur Rahman Dr. Teja Ram
Dr. Kamal Buckshee Dr. Rajeev Kumar Dr. Umesh Rai
Dr. Kamini Rao Dr. Rajesh Kapur Dr. V M Katoch
Dr. Kuldeep Jain Dr. S D Kholkute Dr. V P Kamboj
Dr. M A Akbarshah Dr. S D Seth Dr. Vasantha Muthuswamy